RigiProfil – profily pro větší pevnost konstrukcí

RigipsPevnost sádrokartonových konstrukcí závisí nejen na kvalitě odvedené práce, ale zejména na kvalitě základních stavebních prvků konstrukce, kterými jsou sádrokarton a profily.

Společnost Rigips přináší na trh zcela nové a pevnější profily.

RigiProfily

Je to výsledek spolupráce s firmou Hadley – držitelem světového patentu na úpravu plechu, díky kterému získávají nové profily daleko lepší vlastnosti ovlivňující výslednou tuhost konstrukcí.

RigiProfily získaly Stříbrnou cenu České stavební akademie v soutěži o Stavební výrobek – technologii roku 2009.

RigiProfily jsou vyráběny z ocelového pozinkovaného plechu, který prošel procesem tzv. rigidizace (ztužení). Účinná tloušťka plechu se během procesu rigidizace zvětší na součet původní tloušťky materiálu a hloubky vzniklých „prolisů“.

Nové RigiProfily = až o 30% pevnější stěny
Rigips - RigiProfil
Rigips - Rigiprofil

Praktické výhody RigiProfilů

  • vyšší pevnost konstrukcí při použití RigiProfilů
  • větší stabilita konstrukce před montáží opláštění
  • RigiProfily snižují riziko vzniku prasklin na povrchu konstrukcí
  • žádné klouzání a vychylování šroubů při připevňování sádrokartonových desek k RigiProfilům
  • lepší přídržnost šroubu v profilu
  • menší pracovní zatížení montážníka při šroubování desek k RigiProfilům
  • snadné a přesné stříhání RigiProfilů
  • díky tvarování RigiProfilu lze snadno a přesně určit střed profilu

Použitím RigiProfilů je vedle mechanických vlastností a akustických parametrů zachována i klasifikovaná požární odolnost konstrukčních systémů Rigips.

Únor 22, 2010