Certifikace Rigips

RigipsNaše firma je certifikována společností Rigips a Cechem sádrokartonářů na montáže konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních.

Cílem certifikace montážních firem je zvyšování jakosti montáže konstrukcí Rigips a to zejména trvalým zvyšováním teoretických znalostí a montážních dovedností pracovníků montážních firem. Jedná se o zvýšení odborné kvalifikace a úrovně odborných znalostí u zodpovědných pracovníků firem nebo fyzických osob v oblasti suché výstavby Rigips, včetně protipožárních konstrukcí Rigips. Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je firmě vydán

Certifikát na montáž konstrukcí suché výstavby, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikát uděluje výrobce systému, společnost Rigips, s.r.o. Certifikát je propůjčen montážní firmě po splnění podmínek pro udělení certifikátu:

  • kopie živnostenského listu, u právnických osob i výpis z obchodního rejstříku
  • minimálně dvě referenční stavby realizované za poslední 3 roky, obsahující místo stavby, investora/objednatele, stručný popis (rozsah díla, termín realizace, fotodokumentace) nebo doporučení regionálního zástupce, který navštěvuje stavby dané montážní firmy.
  • čestné prohlášení, že firma umožní vstup zástupci společnosti Rigips, s.r.o. na jimi realizované stavby, kde montují systém Rigips.
  • čestné prohlášení, že certifikovaný zástupce firmy bude odpovědný za práci svých spolupracovníků.
  • vykonání Certifikační zkoušky