Ministerstvo obrany – reference, fotodokumentace

Na základě smluv o dílo jsme v průběhu roku 2008 provedli opravy a kompletní malby běžných i reprezentačních prostor Ministerstva obrany v Praze.