Reference 2014

Vybrané subjekty a dodané služby v roce 2014

 • Hödlmayr Jeneč. Odstranění stavby trafostanice a vybudování zpevněné plochy.
  Demolice objektu bývalé trafostanice. Likvidace odpadů a suti.
  Zpevnění plochy, stavba betonové podkladní desky, asfaltový koberec.
 • Sportovní bar u pošty Kladno.
  Sanace nikotinových map a výkvětů, opravy omítek, vymalování, nástřik topení.
 • ČCE FS Praha 6 – Dejvice. Rekonstrukce stropních konstrukcí po havárii vody.
  Demontáže a likvidace sádrokartonových a dřevěných stropních konstrukcí a minerální vaty. Sanace plísní, protiplísňové nátěry, izolace proteklin. Opravy elektroinstalace a osvětlení. Instalace vzduchotechniky. Montáž nového sádrokartonového podhledu, instalace světel, vymalování.
 • Sádrokartonové konstrukce v komplexu Energie stavební a báňská Praha 5 – Motol.
  Podhledy, příčky a lepené předstěny 7. patra ubytovacího zařízení.
 • Hödlmayr Jeneč. Průběžná stavební údržba.
  Rekonstrukce sociálních zařízení, výměny podlahových krytin, výměny a nátěry zárubní a dveří, malování. Oprava zatékající střechy, výměna kazetových podhledů, opravy elektroinstalace.
 • ČEZ správa majetku. Zateplení strojovny výtahu Praha 10.
  Fasádní polystyren, armovací vrstva, minerální omítky.
 • ČEZ správa majetku. Havarijní oprava minerálního podhledu restaurace Praha 4 – Libuš.
  Demontáž, oprava konstrukce, zpětná montáž kazetového minerálního stropu.
 • Hödlmayr Jeneč. Stavba chodníku k nové hale.
  Vytyčení, výkop a osazení obrubníků, hutnění podkladové vrstvy, položení zámkové dlažby.
 • Bourací práce Praha 5 – Zličín.
  Bourání anhydritových podlah 277m2 včetně odvozu a likvidace sutě.