Stříkací technika Airless


Titan Speeflo PowrTwin 4900 XLT
Airless spraying (bezvzduchové stříkání) je stříkací technika, která nemá nic společného se zažitými malířskými pumpami, kdy většina stříkaného materiálu skončila na zemi.

Jedná se o stříkání za vysokého tlaku (několik stovek atmosfér), kdy je barva natlakovaná profesionálním stříkacím zařízením do pistole a stříkána přes trysku s minimálním prostřikem.

Použitím správné trysky je možné aplikovat veškeré malířské materiály, od maleb až po laky a impregnační prostředky.

Hlavní výhody proti klasickým metodám malování:

  • větší nanesená vrstva materiálu při nástřiku umožňuje malování pouze v jedné vrstvě
  • rychlé malování velkých ploch
  • rychlé nátěry špatně dostupnutých míst
  • perfektní povrchy – žádné bubliny a deformace v povrchové vrstvě

Nevýhody airless technologie

  • za vysokého tlaku stříkání dochází k atomizaci materiálu, který se při dopadu na stříkaný povrch nemusí správně rozlít a může vznikat patina (“hrubší” povrch s možnými viditelnými stíny při pohledu proti světlu). Tato nevýhoda může být odstraněna použitím dodatečného přívodu vzduchu do pistole – technologie AirMix.
  • při nástřiku vzniká určité množství prachu z prostřiku materiálu, což může být komplikace v některých průmyslových provozech nebo interiérech

Použití airless stříkání

Bezvzduchové stříkání je ideální pro větší plochy, při malování skladů, velkých hal, nástřiku ocelových konstrukcí, nátěru střech a podlah.

Při malování průmyslových hal a skladů je rychlost nástřiku proti běžným metodám i víc než desetinásobná a velmi výrazně snižuje doby výpadku výroby nebo využití malovaných objektů.

Podobně je airless technologie velmi dobře využitelná při nové výstavbě před položením podlah a montáží vestavného nábytku, kdy je možné vymalovat několik bytových jednotek nebo kanceláří denně. Při ideálních podmínkách jsme schopni denně vymalovat přes 1.000 m2.