Proč je nutná penetrace podkladu?

Chyby malováníPenetrační nátěr je, při dnešní snaze vymalovat rychle a za co nejnižší cenu, podceňován a mnohými řemeslníky úmyslně vynecháván. Jedná se o napuštění savého podkladu, jeho zpevnění a zvýšení přilnavosti. Rozdílná savost, špatná soudržnost podkladu, prach, mastnota, to vše jsou prvotní příčiny fleků a skvrn na nové malbě.

Penetrace není impregnace. Jejím cílem je příprava podkladu pro další nátěr, ne jeho ochrana. Do penetračního nátěru je možné přidat trochu barvy, kterou se bude malovat. Předně ihned uvidíte vynechaná místa, zároveň v případě použití kvalitních, vysoce kryvých barev, velmi často ušetříte druhý nátěr.

Penetrovat byste měli především méně pevné podklady, nové omítky a starší omítky po odstranění předchozích nátěrů. Penetrační nátěr musí být určen pro použitý povrch a typ barvy, kterou budete malovat (disperzní, silikátová, silikonová…).

Běžné univerzální penetrace jsou určeny pro nové omítky, případně povrchy v dobrém stavu. Starší a zvětralé omítky je vhodnější penetrovat hloubkovou penetrací, pokud možno ve dvou nátěrech.

Vždy je nutné postupovat podle návodu a dodržovat technologické přestávky vysychání. Doporučený typ penetrace vždy najdete v technickém listu zvolené barvy, způsob použití a ředění pak na štítku samotné penetrace.

Penetrační nátěr vám ušetří spoustu nepříjemností a ve výsledku i peníze. Nejčastějšími problémy, které vznikají při nepoužití penetračního nátěru pak jsou:

  • loupající se malba – dochází k různému pnutí původní malby při vysychání, seškrábnutí a přetření pouze rozšiřuje velikost odloupnuté malby
  • skvrny na nové malbě – především u tmavších odstínů a odstínů s vysokým podílem červených pigmentů dochází k mapám a flekům při různě rychlém vysychání nové malby – často nepomáhá ani více než pět nátěrů
  • nabalení původní malby na váleček – odborník by měl poznat, zda je nutné původní malbu oškrábat, přesto penetrace i v tomto případě zpevní podklad a k nabalování nemusí dojít
  • vyšší spotřeba barvy, nutnost více nátěrů – zvýšená savost podkladu zvyšuje spotřebu materiálu a tím i celého malování

Poraďte se s odborníkem. Pokud od něj uslyšíte, že penetrace není potřeba, ptejte se proč. Pokud vám to není schopen vysvětlit, mělo by vás to varovat. Zároveň se vyhněte “odborníkům” ze stavebních supermarketů. Jejich prací je prodat vám libovolný výrobek, z praxe obvykle neznají vůbec nic.