Ministerstvo obrany (hala opravny) – reference, fotodokumentace

Vyčistění, opravy omítek, vymalování a instalace nového osvětlení haly pro opravu automobilové a další vozové techniky.

Rozměry haly: délka 73m, šířka 18m, výška 12m. Betonový prefabrikovaný strop s příhradovými nosníky.

Doba realizace: 24 dnů

Vyčistění haly tlakovým vzduchem a omytím stěn od mastnot a sazí. Oprava štukových omítek 5% z celkové výměry 1303 m2, provedení maleb stropů, stěn a nosníků airless stříkáním 3684 m2, nátěr soklů 307 m2, výměna poškozených skel v betonových rámech – 72ks, instalace nových osvětlovacích těles včetně rozvodů elektrické instalace.

Dobrý den
V měsíci květnu Vaše firma prováděla na základě vyhraného výběrového řízení v kasárnách Klatovských dragounů v Klatovech realizaci zakázky: Oprava maleb, nátěrů, el.instalace na b.č.35 ( hala oprav ).
Dovolte mi, abych Vám za Provozní středisko 0308, které akci zadalo a za uživatele VÚ 5008 poděkoval za perfektně odvedenou práci a popřál Vám do dalšího období při realizaci dalších zakázek jenom spokojené zákazníky.
Na případnou realizaci dalších zakázek, prováděných Vaší firmou se předem těším.
S pozdravem Vedoucí PS 0308