Reference 2011

Vybrané subjekty a dodané služby v roce 2011

 • Autodíly Krč
  Malování kancelářských prostor.
 • Rodinný dům Vestec
  Oprava a nátěr fasády, nátěry dřevěných konstrukcí a plotů, rekonstrukce venkovních dlažeb.
 • Rodinný dům Rudná
  Malování rodinného domu, dekorativní malby.
 • 4. ZŠ Kladno
  Dodání a montáž kazetových minerálních podhledů.
 • Halbos s.r.o.
  Malování a tapetování v prodejní expozici v objektu Kaufland Kladno.
 • Blätt-er s.r.o., Kladno (bývalý areál Poldi Kladno)
  Rekonstrukce provozní budovy, kotelny a garáží.
 • MŠ “Habešovna”, Kladno
  Dodání a montáž kazetových minerálních podhledů.
 • Malování bytového domu Suchardova, Kladno
 • ČEZ správa majetku
  Malování služebních bytů.
 • ČEZ správa majetku. Sanace obvodového pláště výtahových strojoven po krupobití.
  Sanace 33 výtahových strojoven panelových domů v Praze 4. Odstranění poškozeného pláště a omítek, oprava zateplení, nové minerální omítky.
 • ČEZ správa majetku. Oprava plotu a schodiště bytového domu v Praze 4 – Podolí.
  Odstranění zvětralých omítek, provedení hydroizolace, rekonstrukce plotových sloupků, nové omítky, oplechování, dodání a montáž nových kovových plotových dílců, nátěry vjezdových bran.
  Odstranění původního schodiště, vybetonování nových schodnic, nové omítky boků schodiště, povrchová úprava – kamenný koberec, antigrafitové nátěry.
 • Malování rodinných domů ve Vestci, Pleteném Újezdě, Praze 5