Reference 2018

Vybrané subjekty a dodané služby v roce 2018

 • SŽDC státní organizace
  Zhotovení a montáž ohrazení Památníku rozloučení v železniční stanici Praha hl.n.
 • Hödlmayr Jeneč.
  Nátěry dveří a oken v interiéru provozní budovy.
 • SVJ Italská Kladno. Rekonstrukce suterénů panelového domu.
  Opravy zdí a omítek, vybourání a výměna zárubní a dveří. Vymalování suterénů a kočárkáren 4 vchodů panelového domu.
 • Stavba rodinného domu Velká Dobrá.
  Kompletní stavba rodinného domu na klíč 9x18m
  Základy a základová deska rodinného domu a zahradního domku a základy plotu. Zděná hrubá stavba z tepelněizolačních cihel Heluz, vázaný železobetonový věnec, vazníkový krov s krytinou Bramac. Sádrovláknité vnější podhledy/podbití, příprava fasády a podbití na natažení strukturovaných omítek. Osazení oken a dveří včetně seřízení.
  V interiéru strojově stříkané vnitřní vápenocementové omítky, sádrokartonové podhledy zateplené minerální vatou, hlazené betonové podlahy, keramické obklady a dlažby, vymalování.
  Kompletní elektroinstalace včetně komunikace s ČEZ, montáž hromosvodu, dodání a montáž klempířských prvků, okapů a svodů. Dodání a usazení jímky, dešťová kanalizace.
 • ZŠ a MŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou. Přeměna knihovny na učebnu.
  Vybourání příček, podlah a zařízení původní knihovny a sociálního zařízení. Likvidace suti pomocí rukávového shozu. Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení, rozvodů vody a kanalizace. Nové betonové podlahy, pokládka dlažby, obklady. Opravy omítek, vymalování.
 • Hödlmayr Jeneč. Havarijní opravy.
  Havarijní oprava odpadů kuchyňky. Demontáž potrubí, chemické a mechanické čištění, zpětná montáž.
  Havarijní oprava topení v lakovně. Oprava svárů, čištění a výměna přetlakových ventilů, práce z plošiny.
 • SŽDC státní organizace
  Vyklízecí práce v železniční stanici Všetaty. Vyklizení a vyčištění půdních a sklepních prostor budovy stanice, odvoz a likvidace odpadů.